Garancija

Uveljavljanje garancije je možno le z originalnim računom, v časovnem obdobju, za katerega je predvideno trajanje garancije na izdelku. Izdelke se brezplačno popravi ali zamenja v primeru napake v materialu ali izdelavi.

Garancija za izdelek ne velja v primeru poškodbe zaradi napačne ali neprimerne uporabe, nesreč in poškodb, ki nastanejo s prevoznimi sredstvi.

Garancija za izdelek tudi ne velja, če je izpostavljen kislinam, vodi ali izjemnim temperaturam.