Vračila

Odstop od pogodbe

Vse akcijske ponudbe veljajo v roku svoje omejitve oz. do razprodaje zalog v tem obdobju.

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Toko d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, e-naslov: spletna.trgovina@toko.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Pogoji vračila blaga

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.

Prenesite si obrazec za uveljavitev pravice potrošnikov do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo

Stvarna napaka

Opredelitev stvarne napake. Napaka je stvarna:

— če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;

— če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

— če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

— če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Uveljavitev stvarne napake

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka. Izpolnjen obrazec za uveljavitev pravice potrošnikov ob ugotovitvi stvarne napake na izdelku lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@toko.si ali po pošti na naslov TOKO d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Prenesite si obrazec za uveljavitev pravice potrošnikov ob ugotovitvi stvarne napake na izdelku

Pogoje vračil si lahko prenesete tukaj.